Ghế papasan thư giãn mây tự nhiên HGH020

£2,499,000.00

  • 𝘎𝘪𝑎́ 𝑢̛𝘶 đ𝑎̃𝘪 𝘤𝘩𝑖̉ 👉𝟐.𝟒𝟗𝟗𝐤 /cái —->𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐍𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩.
  • 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 được chọn lọc kỹ càng.
  • 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 : 1𝑚/ 𝑔ℎ𝑒̂́ đ𝑜̛𝑛.
  • 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: 𝑇ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛, 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖
  • 𝐺𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 – 𝐵𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢 đ𝑎́𝑜.

0989 953 508