Bộ sofa mây nhựa đan dây tròn đẹp giá xưởng HGH160

𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑏𝑜̣̂ : 2 ghế đơn + 1 ghế dài + 1 bàn hình oval mặt kính.
✅ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 : 𝑀𝑎̂𝑦 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 + 𝐾ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑆𝑎̆́𝑡
✅ 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐾𝑒̀𝑚 𝑁𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔.
✅ Bảo Hành 12 tháng.
✅ Nội Thất Hồng Gia Hân.

0989 953 508