Tuyển Dụng

Thông báo tuyển dụng

Ngày Đăng : 15/03/2018 - 4:57 AM
CÔNG TY .TNHHSX -TM HỒNG GIA HÂN . chuyên sản xuất bàn ghế cafe mây nhựa cần tuyển 5 thợ đang mây nhựa lương thỏa thuận cần tuyển 10 thợ cơ khí vui lòng..

TUYỂN DỤNG 2

Ngày Đăng : 15/10/2017 - 8:03 PM
CÔNG TY .TNHHSX -TM HỒNG GIA HÂN . chuyên sản xuất bàn ghế cafe mây nhựa cần tuyển 5 thợ đang mây nhựa lương thỏa thuận cần tuyển 10 thợ cơ khí vui lòng..

TUYỂN DỤNG 1

Ngày Đăng : 15/10/2017 - 8:01 PM
CÔNG TY .TNHHSX -TM HỒNG GIA HÂN . chuyên sản xuất bàn ghế cafe mây nhựa cần tuyển 5 thợ đang mây nhựa lương thỏa thuận cần tuyển 10 thợ cơ khí vui lòng..
Zalo